Doc Send

Chia sẻ và theo dõi tài liệu an toàn

Kiểm soát doanh nghiệp bằng các phân tích tài liệu được chia sẻ theo thời gian thực giúp mở khóa quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Dùng thử

Biết những gì hoạt động chưa bao giờ dễ dàng như vậy


Tạm biệt tệp đính kèm. Xin chào các liên kết có thể theo dõi.

Tăng cường bảo mật, kiểm soát tải xuống và hạn chế quyền truy cập tài liệu trước hoặc sau khi nhấn gửi.


Nhận thông tin chi tiết tức thì, có thể hành động.

Chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo với thông tin tài liệu về những gì gây được tiếng vang nhất trong quảng cáo.


Thực hiện hành động kịp thời, phù hợp.

Khôi phục thỏa thuận hoặc tăng tốc đàm phán bằng cách chủ động theo dõi vào đúng thời điểm với đúng người.Bảo mật nâng cao, phân tích và thông tin chuyên sâu về tài liệu chia sẻ bên ngoài

Chia sẻ an toàn

Kiểm soát mọi khía cạnh của tài liệu được chia sẻ, ngay cả sau khi nhấn gửi.

Tìm hiểu thêm

Phân tích tài liệu

Có được thông tin chi tiết có thể hành động để thúc đẩy các giao dịch và xây dựng các mối quan hệ lâu dài.

Tìm hiểu thêm

Phòng dữ liệu ảo

Chia sẻ nhiều tài liệu với một liên kết ở định dạng dễ điều hướng với các điều khiển truy cập nâng cao.

Tìm hiểu thêm

Hình mờ động

Ngăn chặn chia sẻ không mong muốn các tài liệu nhạy cảm nhất.

Tìm hiểu thêm

One-Click NDA

Nhúng NDA vào một tài liệu lớn hơn và loại bỏ nhu cầu về nhiều hệ thống hoặc liên kết.

Tìm hiểu thêm

eSignature

Chuyển đổi tệp thành tài liệu có thể ký trong một vài cú nhấp chuột.

Tìm hiểu thêm