Hỗ trợ

Nếu hướng dẫn sản phẩm của chúng tôi và Trung tâm trợ giúp không thể trả lời câu hỏi của bạn, bạn có thể liên hệ với đội ngũ tài khoản của bạn từ Admin Console.

Chúng tôi khuyến khích bạn tìm câu trả lời ngay lập tức cho những câu hỏi của bạn:

  • Sử dụng công cụ xử lý sự cố của chúng tôi để giúp chẩn đoán các vấn đề của bạn.
  • Tìm kiếm Trung tâm trợ giúp của chúng tôi cho câu trả lời chi tiết hơn.

Đối với bất cứ điều gì bạn không thể giải quyết bằng cách sử dụng các nguồn tự hỗ trợ của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với đội ngũ tài khoản của bạn

  • Đăng nhập vào tài khoản quản trị của bạn.
  • Trong Admin Console, vào thẻ Help.

Chúng tôi cung cấp ba cách khác nhau để liên hệ với đội ngũ tài khoản của bạn:

Gửi một email yêu cầu

  • Nhấp vào nút Email cho chúng tôi để điền vào mẫu yêu cầu.
  • Chúng tôi sẽ phản hồi lại cho nhanh nhất có thể!

Chat với nhân viên hỗ trợ

  • Nhấp vào nút Chat với chúng tôi.
  • Hỗ trợ Chat có sẵn cho tất cả các đội ngũ Dropbox doanh nghiệp. Vui lòng kiểm tra thẻ Help với các ngôn ngữ được hỗ trợ và giờ làm việc.
  • Nếu không có nhân viên không có sẵn, các nút sẽ có màu xám và đọc trò chuyện hiện đã đóng cửa.

Gọi cho chúng tôi

  • Gọi số được liệt kê để nói chuyện với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.
  • Nếu không ai trả lời, xin hãy để lại cho chúng tôi một tin nhắn và chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm nhất có thể.
  • Vui lòng kiểm tra thẻ Help trong giờ hành chính của chúng tôi và số điện thoại địa phương.