Đánh dấu ưa thích

Post date: Jun 27, 2013 1:15:34 AM

Nếu bạn muốn tải về một tập tin vào thiết bị di động của bạn, sau đó cần đánh dấu nó như là một file yêu thích thì đây là tính năng bạn đang tìm. Chỉ cần nhấn vào biểu tượng bắt đầu khi bạn đang xem một tập tin để đánh dấu nó là yêu thích, bây giờ nó sẽ được tải về thiết bị di động của bạn để bạn có thể xem nó bất cứ lúc nào.