Khôi phục phiên bản trước của tập tin

Post date: Jun 27, 2013 1:09:34 AM

Một tính năng gọn gàng được cung cấp khi bạn sử dụng Dropbox là bạn có thể khôi phục lại phiên bản trước đó của tập tin sau khi đồng bộ hóa. Theo mặc định, tùy chọn này cũng chỉ có sẵn cho 30 ngày, tuy nhiên nó hoạt động rất tốt. Để thực hiện, bạn chỉ cần vào thư mục mà bạn muốn xem một phiên bản trước của một tập tin và nhấp chuột vào tập tin để làm nổi bật nó. Không bấm vào tên của tập tin bởi vì điều đó sẽ mở tập tin, ta chỉ cần nhấp vào dòng để đánh dấu nó mà thôi, sau khi xong bạn bấm vào nút More ở trên cùng và chọn Previous versions. Bây giờ bạn có thể duyệt qua các phiên bản khác nhau của tập tin lên đến 30 ngày trở lại.