Đồng bộ hóa bất kỳ thư mục nào

Post date: Jun 27, 2013 1:10:58 AM

Dropbox là rất tốt, nhưng có rất nhiều người chỉ đơn giản là không thích thực tế rằng họ phải di chuyển tất cả mọi thứ vào thư mục Dropbox để đồng bộ hóa. Vâng, đó là một cách thường phải làm trong Windows, tuy nhiên ta có thể thay đổi đều này bằng cách tạo các nút hoặc bí danh cho thư mục trong Dropbox và sau đó chúng sẽ có thể đồng bộ mà không cần phải di chuyển thư mục.