Xem lịch sử hoạt động

Post date: Jun 27, 2013 1:13:25 AM

Rất đơn giản, bạn chỉ cần nhấp vào liên kết Events ở phía bên trái là có thể nhanh chóng nhìn thấy tất cả các hoạt động đã xảy ra trong tài khoản Dropbox của bạn.