Yêu cầu xác minh hai bước

Yêu cầu các thành viên nhóm thêm một lớp bảo vệ tài khoản của họ bằng cách sử dụng xác minh hai bước

Xác minh hai bước là một tính năng bảo mật cao được đề nghị, thêm một lớp bảo vệ cho bất kỳ tài khoản Dropbox. Ngoài tên người dùng và mật khẩu của họ, người sử dụng xác minh hai bước sẽ có một bước xác thực thêm khi đăng nhập hoặc liên kết các thiết bị mới vào Dropbox: mã bảo vệ sáu chữ số được gửi đến điện thoại di động của họ (được tạo ra thông qua tin nhắn văn bản hoặc một ứng dụng thực hiện chứng thực).

Mặc dù xác minh hai bước được khuyến khích cho mỗi tài khoản, Team admins có thể yêu cầu các thành viên sử dụng xác minh hai bước, đưa bảo mật tập tin thêm vào toàn đội.

Yêu cầu xác minh hai bước cho thành viên trong nhóm

Team admins có thể yêu cầu xác minh hai bước cho tất cả các thành viên của một nhóm, hoặc cho các thành viên được lựa chọn. Sau khi đã thiết lập, các thành viên mới sẽ được nhắc nhở để thiết lập xác minh hai bước trong quá trình tạo tài khoản, và các thành viên hiện tại sẽ được nhắc nhở để thiết lập xác minh hai bước lần tới họ đăng nhập vào Dropbox

  1. Đăng nhập vào trang web của Dropbox sử dụng tài khoản quản trị kinh doanh của bạn
  2. Mở Admin Console
  3. Nhấn xác thực
  4. Chọn Yêu cầu xác minh hai bước
  5. Chọn nếu bạn muốn yêu cầu xác minh hai bước cho một số hoặc tất cả các thành viên trong nhóm
  1. Nếu bạn đã chọn Yêu cầu cho các thành viên cụ thể, nhập địa chỉ email của các thành viên trong nhóm bạn muốn sử dụng xác minh hai bước, sau đó bấm Proceed
  2. Xác minh hai bước bây giờ sẽ được kích hoạt, và bạn sẽ thấy điều này phản ánh trên trang xác thực

Lưu ý:

  • Yêu cầu xác minh hai bước sẽ không đăng nhập thành viên trong nhóm của bạn ra khỏi thiết bị của họ hoặc phiên web, và sẽ không làm gián đoạn công việc của họ
  • Thành viên trong nhóm sẽ không được bảo vệ bởi xác minh hai bước cho đến khi họ thiết lập nó. Quản trị viên trong nhóm có thể theo dõi tiến độ thiết lập trong tab thành viên

Thiết lập lại xác minh hai bước cho 1 thành viên trong nhóm

Nếu một trong những thành viên trong nhóm của bạn bị mất một thiết bị, bạn có thể nhanh chóng thiết lập lại xác minh hai bước cho tài khoản Dropbox của họ:

  1. Mở Admin Console
  2. Nhấp vào tab Members
  3. Xác định vị trí các thành viên trong nhóm, và nhấp vào biểu tượng bánh răng bên cạnh tên của người đó
  4. Nhấp vào Thiết lập lại xác minh hai bước