Dropbox kết hợp với Google Cloud trong việc xử lý dữ liệu lưu trữ

Post date: Mar 5, 2018 1:12:13 AM

https://docs.google.com/document/d/1hJi9SREOS321SILQs3gY3AQsYqmM7mfyHdEJimXm1wo/edit?usp=sharing

Với các dự án khác nhau nằm rải rác khắp các kho lưu trữ, ứng dụng và thiết bị, Dropbox buộc phải nỗ lực thực hiện thêm nhiều bước để hoàn tất việc xử lý dữ liệu được lưu trữ từ nhiều nguồn khác nhau. Từ nhiều năm qua, Dropbox đã tập trung vào phương thức giải quyết vấn đề cho các cá nhân và nhóm qua việc cung cấp một phương thức lưu trữ thống nhất cho công việc. Và hôm nay, Dropbox thông báo về mối quan hệ đối tác mới với Google Cloud, giúp người dùng Dropbox và G Suite bước gần hơn đến một thế giới công việc được kết hợp giữa Dropbox vàn Google.