Đồng bộ hóa mạng LAN và Desktop Notifications

Post date: Jun 27, 2013 1:11:32 AM

LAN Sync là một tính năng của các ứng dụng máy tính để bàn được sử dụng để tăng tốc độ đồng bộ hóa các tập tin trên máy tính của bạn khi đang ở trên cùng một mạng LAN. Theo mặc định, Dropbox có thể đồng bộ hóa một tập tin đến máy chủ và sau đó tải tập tin đó lên các máy tính khác từ máy chủ Dropbox. Trừ khi bạn tải lên và tải về với tốc độ Internet siêu nhanh, chứ nếu không quá trình này có thể mất nhiều thời gian cho các tập tin lớn.

LAN Sync là một lựa chọn mà sẽ tự động cho phép Dropbox tìm các máy tính khác liên kết trên cùng một mạng và đồng bộ hóa các tập tin trực tiếp qua mạng LAN, đó là cách nhanh hơn để tải lên và sau đó tải về nó một lần nữa.

Desktop Notifications cũng là một tính năng tốt đẹp bởi vì nó sẽ bật lên một thông báo nhỏ trong thanh tác vụ của bạn bất cứ khi nào một tập tin được thêm vào hoặc xóa từ thư mục Dropbox. Điều này rất hữu ích nếu bạn có một thư mục được chia sẻ với nhiều người dùng và bạn muốn nhận ra những thay đổi khi các tập tin được thêm vào hoặc xóa đi