Khôi phục tập tin bị xóa

Post date: Jun 27, 2013 1:08:10 AM

Theo mặc định, Dropbox sẽ cho phép bạn khôi phục bất kỳ tập tin đã bị xóa lên đến 30 ngày tuổi, đó là một tính năng khá tuyệt vời cho những ai lỡ tay xóa đi những dữ liệu quan trọng và quý giá của mình. Để làm được điều này, bạn chỉ cần bấm vào biểu tượng thùng rác ở đầu trang, biểu tượng mà khi bạn di chuyển chuột đến nó sẽ xuất hiện dòng chữ Show deleted files.

Kế đến, duyệt vào thư mục bạn muốn khôi phục các tập tin đã bị xóa và bạn sẽ thấy dưới cột Kind các tập tin đã xóa cho dù đó là một hình ảnh hay cái gì khác.