Đảm bảo dữ liệu trên Dropbox Paper

Post date: Dec 22, 2016 1:30:27 AM

Vào tháng tám, Dropbox công bố bản beta cho Dropbox Paper, một không gian làm việc linh hoạt được thiết kế để giúp các nhóm phát triển ý tưởng với nhau từ gia đoạn bắt đầu cho đến khi kết thúc.

https://docs.google.com/document/d/11SUl5nf_lq5GPI1p7Z_pZnz4VRM6gjY1OPPUofQ45es/edit?usp=sharing