Điểm lại Dropbox năm 2016

Post date: Jan 11, 2017 1:05:54 AM

Dropbox cung cấp giá trị bền vững với hiệu suất tốt, linh hoạt với các ứng dụng của bên thứ ba.Điểm mạnh

    • Dropbox có thể tích hợp với hơn 100.000 ứng dụng của bên thứ ba.

Điểm yếu

  • Dropbox thiếu tính năng hỗ trợ.
https://docs.google.com/document/d/1QthLcfVSn_Tn37cY4eXfKNLQLheOTU7pAEoLF2ANZHQ/edit?usp=sharing