Mời nhóm của bạn

Có thành viên trong nhóm tham gia tài khoản Dropbox Business của bạn.

Các thành viên được mời sẽ được tạo tài khoản từ tài nguyên chia sẻ nhóm và cung cấp cho bạn quyền kiểm soát cũng như theo dõi việc chia sẽ tập tin.

Bạn có thể gửi lời mời đến những người dùng vẫn cần phải tạo một tài khoản Dropbox, hoặc cho những người đã có tài khoản!

Lưu ý: Các thành viên mới phải tham gia nhóm của bạn bằng cách sử dụng các địa chỉ email mà bạn đã nhập cho họ trong Admin Console. Để tránh nhầm lẫn về sau, tốt nhất là gửi lời mời sử dụng bằng địa chỉ email công việc thay vì địa chỉ cá nhân.

Thêm các thành viên vào nhóm

Chỉ quản trị viên nhóm và quản trị viên người dùng mới có thể mời các thành viên vào tài khoản Dropbox Business. Mỗi thành viên được mời sử dụng một giấy phép của chương trình.

Nếu một thành viên trong nhóm đã có một tài khoản Dropbox, đừng lo lắng. Các thành viên được mời có thể migrate tài khoản hiện có của họ vào Dropbox Business , hoặc giữ nó như là một tài khoản riêng biệt mà họ có thể kết nối với tài khoản công việc của họ để truy cập nhanh cả trên tất cả các thiết bị.

Để bắt đầu thêm thành viên vào nhóm

  1. Đăng nhập vào tài khoản quản trị liên kết.
  2. Click vào Admin Console ở thanh bên trái.
  3. Trên trang thành viên, nhấp vào nút Mời thành viên ở góc phải trên cùng.
  4. Nhập địa chỉ email của các thành viên trong nhóm bạn muốn mời và thêm một tin nhắn tùy chọn.
  5. Click Invite to team.

Các thành viên sẽ nhận được một email từ chúng tôi mời họ tham gia nhóm của bạn. Ngoài ra, họ có thể chấp nhận lời mời bằng cách điều hướng đến tab Team từ thanh bên trái của trang web Dropbox. Khi họ chấp nhận lời mời, chúng tôi sẽ tự động phát hiện nếu họ đã một tài khoản hiện có liên quan đến địa chỉ email của họ.

  • Nếu họ không có một tài khoản liên kết đến địa chỉ email bạn đã gửi lời mời đến, họ sẽ chỉ đơn giản là tạo ra một tài khoản. Tìm hiểu thêm.
  • Nếu họ có một tài khoản liên kết vào email đó, họ sẽ chọn để migrate tài liệu của họ vào tài khoản Dropbox Business mới được lập, hoặc di chuyển tất cả các tài liệu của họ vào Dropbox cá nhân. Tìm hiểu thêm.

Sử dụng Suggested members để mời thành viên vào nhóm của bạn

Tính năng đề nghị thành viên cho thấy các thành viên có thể tham gia vào nhóm Dropbox Business của bạn. Với các thành viên được gợi ý, bạn có thể

  • Có thể kiểm soát dữ liệu tốt hơn, với khả năng xóa từ xa và chuyển đổi khoản với bất kỳ thành viên Dropbox Business.
  • Nhận nhiều không gian lưu trữ hơn cho các thành viên nhóm, cải thiện tính năng cộng tác và phục hồi xóa không giới hạn.
  • Trên trang thành viên, nhấp vào nút Mời thành viên ở góc phải trên cùng.
  • Tăng năng suất nhóm.

Thành viên trong nhóm đề nghị sẽ thực hiện cả ba tiêu chí sau:

  • Các thành viên đề nghị sẽ chia sẻ các miền email cùng với các admin Dropbox Business.
  • Các thành viên đề nghị sẽ là một thành viên hiện tại của một thư mục được chia sẻ trên tài khoản nhóm Dropbox Business.
  • Các thành viên đề nghị hiện không là thành viên của nhóm Dropbox Business.

Bạn có thể mời các thành viên đề nghị cho đội Dropbox Business của bạn theo hai cách:

  • Tới Bảng điều khiển để xem các thành viên đề nghị và mời họ vào nhóm của bạn.
  • Đi đến tab thành viên trong Admin Console và nhấn Mời các thành viên

Phát triển nhóm của bạn với các yêu cầu để tham gia

Membership requests giúp các quản trị viên dễ dàng phát triển một đội ngũ. Với yMembership requests, các thành viên tiềm năng có thể yêu cầu tham gia một nhóm Dropbox Business hoặc một nhóm miễn phí, và các quản trị viên của đội có thể chấp nhận yêu cầu.

Với Membership requests, bất kỳ người dùng với một địa chỉ email trên tên miền công ty điều có thể yêu cầu tham gia nhóm Dropbox Business.

Yêu cầu tham gia Dropbox Business.

Nếu có một nhóm Dropbox Business trên một miền công ty, người dùng Dropbox Basic và Pro có thể yêu cầu để gia nhập nhóm đó. Nếu có nhiều hơn một nhóm trên một tên miền, người dùng sẽ thấy tất cả các nhóm có sẵn, nhưng có thể tham gia chỉ có một trong số đó

Một khi người dùng yêu cầu tham gia một nhóm Dropbox Business, một email yêu cầu được gửi đến đội ngũ quản trị Dropbox Business, những người có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu này. Nếu admin chấp nhận yêu cầu, nhóm Dropbox Business sẽ được tính tiền cho một giấy phép bổ sung.

Quản trị viên Dropbox Business có thể chấp thuận hoặc từ chối bất kỳ yêu cầu qua các tab thành viên trong Admin Console.

Tôi có thể cho phép các thành viên trong nhóm tiềm năng tự động gia nhập nhóm Dropbox Business của tôi?

Khi Quản trị nhóm của một tài khoản Dropbox Business , bạn cũng có thể cho phép các thành viên mới tham gia nhóm của bạn mà không cần chờ sự chấp thuận của bạn. Để làm như vậy, hãy truy cập tab Authentication của Admin Console và chuyển đổi các thiết lập chính thành viên.