Truy cập nhanh

Dropbox tiếp tục khai thác tốt hơn. Khách hàng doanh nghiệp được ưu tiên tiếp cận với tính năng mới, vì vậy hãy chắc chắn để chọn tham gia chương trình truy cập ban đầu của chúng tôi.

Chúng tôi luôn làm việc để làm cho Dropbox tốt hơn, và chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để làm điều đó.

Nhóm quản trị có thể chọn để được sớm tiếp cận với hầu hết các tính năng tiên tiến của chúng tôi trước khi chúng tôi phát hành chúng với người dùng lớn hơn. Bạn cũng sẽ có cơ hội để gửi cho chúng tôi thông tin phản hồi về cách tính năng mới có thể được cải thiện.

Truy cập trước tiên

    1. Đăng nhập vào tài khoản quản trị của bạn.
    2. Click vào Admin Console trong thanh bên trái.
    3. Chọn thẻ Account trên thanh bên trái.
    4. Nhấp vào thẻ Early Access, và sau đó chọn "Get early access."