Xóa dữ liệu từ xa

Xóa từ xa cho phép bạn xóa các file trong Dropbox từ các thiết bị liên kết với một thành viên trong nhóm.

Xóa từ xa giúp bạn bảo vệ dữ liệu một cách hoàn hảo, như việc các thiết bị bị mất hoặc khi bỏ một thành viên trong nhóm.

Khi bỏ liên kết một thiết bị và chọn tùy chọn xóa từ xa, thiết bị sẽ ngay lập tức dừng đồng bộ hóa. Dropbox sẽ cố gắng để xóa toàn Dropbox một khi thiết bị trực tuyến và các ứng dụng Dropbox đang chạy. Dropbox luôn luôn từ xa xóa, khi bạn bỏ liên kết với thiết bị di động.

Xóa công việc của một thành viên từ một thiết bị bị mất

Nếu một thành viên trong nhóm mất một thiết bị mà bạn có thể chắc chắn rằng dữ liệu của họ không rơi vào tay kẻ xấu. Bạn từ xa có thể xóa dữ liệu Dropbox của một thành viên, nhưng không thể thao tác lên Dropbox cá nhân của họ.

  1. Đăng nhập Dropbox với tài khoản quản trị của bạn.
  2. Click vào Admin Console trong thanh bên trái.
  3. Chọn tên của các thành viên có thiết bị mà bạn muốn bỏ liên kết.
  4. Chọn thiết bị bạn muốn bỏ liên kết dưới Devices và chọn X bên cạnh nó.
  5. Trong cửa sổ pop-up, chọn tùy chọn để xóa các công việc Dropbox từ máy tính thời gian tới nó đi trực tuyến và sau đó nhấp vào Bỏ liên kết.

Xóa Dropbox khi một thành viên rời khỏi nhóm

Chỉ quản trị viên nhóm (team admins) và quản trị viên quản lý người dùng (user management admins) có thể loại bỏ các thành viên từ các nhóm và xóa từ xa các thiết bị của họ.

  1. Đăng nhập Dropbox với tài khoản quản trị của bạn.
  2. Click vào Admin Console trong thanh bên trái.
  3. Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở bên phải của tên của thành viên và chọn Remove sử dụng từ trình đơn.
  4. Trong cửa sổ pop-up, chọn sử dụng chuyển khoản ngay bây giờ hoặc sau này, và sau đó chọn Yes cho các tùy chọn để xóa các tập tin từ các thiết bị của người đó trong thời gian tới họ online.

Kiểm tra trạng thái xóa từ xa

Dropbox sẽ hiển thị trạng thái Xóa cho mỗi thiết bị mà bạn đã chọn để xóa từ xa. Dưới đây là các chỉ số trạng thái mà bạn có thể thấy:

  • Pending: Thiết bị này đã không trở lại trực tuyến và / hoặc các ứng dụng Dropbox là không chạy. Cho đến khi cả hai điều kiện này được đáp ứng, Dropbox sẽ không thể xóa thư mục.
  • In Progress: Dropbox đã được kết nối với các thiết bị, và các thư mục hiện đang trong quá trình xóa.
  • Succeeded: Toàn bộ Dropbox đã được xóa khỏi thiết bị.
  • Failed: Nếu không thể xóa bất kỳ tập tin trong Dropbox, chúng tôi sẽ cung cấp một báo cáo bao gồm tên của mỗi tập tin mà không thể bị xóa và lỗi cho lý do tại sao. Click vào liên kết lỗi để có được một cửa sổ pop-up và chọn Download báo cáo để xem báo cáo.

Để kiểm tra tình trạng của một xóa từ xa:

  1. Đăng nhập Dropbox với tài khoản quản trị của bạn.
  2. Click vào Admin Console trong thanh bên trái.
  3. Click vào tên của thành viên trên tab Members. Hoặc, nếu bạn đã xóa tài khoản của người dùng từ các đội bóng và chọn tùy chọn xóa từ xa, bấm vào mục Deleted tab thành viên và nhấp chuột vào tên của người dùng.
  4. Trong Delete trong phần tiến bộ, tìm kiếm thiết bị và tình trạng thiết bị của mình.