Packrat

Post date: Jun 27, 2013 1:10:03 AM

Packrat là một lựa chọn mà bạn có thể chọn nếu bạn nhấp vào liên kết Upgrade từ trang web chính, về cơ bản nó sẽ mang lại cho bạn khả năng không giới hạn xem các phiên bản trước và phục hồi các tập tin đã bị xóa. Nó có giá $ 40 mỗi năm, nhưng chắc chắn sẽ vô cùng giá trị cho bất kỳ ai cần có thêm tính năng bảo mật