Mẹo vặt

Lấy thêm lưu lượng miễn phí — Jun 27, 2013 1:18:07 AM

Đánh dấu ưa thích — Jun 27, 2013 1:15:34 AM

Đồng bộ chọn lọc — Jun 27, 2013 1:15:10 AM

Xem lịch sử hoạt động — Jun 27, 2013 1:13:25 AM

Camera Upload — Jun 27, 2013 1:12:31 AM

Đồng bộ hóa mạng LAN và Desktop Notifications — Jun 27, 2013 1:11:32 AM

Đồng bộ hóa bất kỳ thư mục nào — Jun 27, 2013 1:10:58 AM

Xác minh hai bước — Jun 27, 2013 1:10:27 AM

Packrat — Jun 27, 2013 1:10:03 AM

Khôi phục phiên bản trước của tập tin — Jun 27, 2013 1:09:34 AM

Khôi phục tập tin bị xóa — Jun 27, 2013 1:08:10 AM