Đồng bộ chọn lọc

Post date: Jun 27, 2013 1:15:10 AM

Thay vì đồng bộ hóa tất cả mọi thứ cho tất cả các thiết bị có liên quan vốn chiếm nhiều không gian và tài nguyên hệ thống, bạn có thể đồng bộ chọn lọc để chỉ đồng bộ các thư mục nhất định cho một máy tính cụ thể.

Để làm điều này, bạn vào Preferences sau đó nhấn chọn Advanced, kế đến nhấn vào nút Change Settings, bỏ chọn các thư mục bạn không muốn đồng bộ hóa.