Các tích hợp mới với Microsoft mở rộng cơ hội hợp tác

Post date: Jul 12, 2017 1:25:13 AM

Từ năm 2014, Dropbox đã làm việc với Microsoft để giúp người dùng đơn giản hóa cách làm việc. Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng thông báo sự tích hợp mới với Microsoft Teams và Microsoft Office 365 đánh dấu mốc mới nhất trong sự hợp tác lâu dài của chúng tôi. Dưới đây là cách chúng tôi sẽ đưa nội dung của Dropbox tới Teams, làm việc dựa trên trò chuyện mới trong Office 365 và cho người dùng Microsoft Office trên máy tính để bàn.

https://docs.google.com/document/d/1GS-vfIbe-_ouI-_S02L3v81hJ-DNKx7foJHZh5RuJrc/edit?usp=sharing