Merry Christmas & Happy New Year!

Post date: Dec 20, 2016 1:27:08 AM

Kính thưa Quý vị,Lời đầu tiên, LVtech chân thành cảm ơn Quý vị đã ủng hộ, giúp đỡ và hợp tác với LVtech trong năm vừa qua. Năm 2016 là một năm mà LVtech phải chuyển mình một cách mạnh mẽ để đa dạng hóa dịch vụ nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.

https://docs.google.com/document/d/18nhJ7EMD6krnC3GnO1KaGCXwrY1GGHWoUTLQ6aD-KwA/edit?usp=sharing