Thư mục ngoại tuyến Dropbox trên di động cho phép làm việc mọi nơi

Post date: Dec 9, 2016 2:00:30 AM

https://docs.google.com/document/d/1RCsdpbBHiGNLFl7IlzbMq25kMAWuHXmpRt2bNQaPYyY/edit?usp=sharing

Lo lắng khi đi tàu qua các đường hầm không có tín hiệu di động? Đang xem tài liệu nửa chừng và phải rời văn phòng để bắt xe buýt mà không có Wi-Fi? Công việc buộc phải di chuyển nhiều ngay trong thời gian làm việc tạo nên sự gián đoạn bực bội.