Mẹo phát triển

Trước khi bắt đầu, hãy dành thời gian để nghĩ về cách thức bạn sẽ quản lý Dropbox Business cho nhóm của bạn.

Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để việc triển khai Dropbox Business đơn giản, khảo sát trước khi tung ra một giải pháp mới luôn luôn là một ý tưởng tốt.

Ai sẽ được mời?

Quy tắc của Dropbox Business là tất cả mọi người phải đồng bộ dữ liệu. Chúng tôi khuyên bạn nên mời những người bạn làm việc thường xuyên với nhóm, vì vậy bạn có thể bắt đầu hợp tác trên tất cả các tập tin cùng nhau ngay lập tức.

Nếu bạn đang thiết lập Dropbox Business lên cho một nhóm hoặc bộ phận, hỏi xung quanh để chắc chắn rằng mọi người cần một giấy phép.

Làm thế nào tất cả mọi người quen thuộc với Dropbox?

Nếu thành viên trong nhóm của bạn là người mới sử dụng Dropbox, chắc chắn rằng họ có cơ hội để đọc Hướng dẫn sử dụng Dropbox Business của chúng tôi. Nó đầy đủ các video và bài viết để giúp nhóm của bạn hoạt động tốt.

Nếu một người nào đó trong nhóm của bạn đã là một chuyên gia, họ sẽ hướng dẫn làm thế nào để sử dụng Dropbox. Bạn thậm chí có thể thiết lập nhiều người làm quản trị viên nếu bạn muốn giúp đỡ thêm mời các thành viên và hoạt động giám sát.

Bạn sẽ tổ chức dữ liệu của nhóm bạn như thế nào?

Ví dụ, bạn có muốn tạo cấu trúc thư mục ban đầu hoặc các nhóm tạo ra các thư mục chia sẻ hữu cơ? Bạn có thể dễ dàng kiểm tra các quy trình công việc khác nhau.

Làm thế để di chuyển dữ liệu bạn vào Dropbox?

Trong hầu hết các trường hợp, việc thêm file vào Dropbox là dễ dàng như cách kéo và thả các tập tin vào thư mục Dropbox trên máy tính để bàn của bạn. Nó có thể xử lý các tập tin và thư mục của bất kỳ kích thước, và tốt hơn nữa, nếu máy tính của bạn mất nó kết nối Internet trong quá trình đồng bộ, Dropbox sẽ bắt đầu ngay khi có kết nối Internet trở lại

Tuy nhiên, nếu bạn có rất nhiều dữ liệu, hoặc nếu bạn đang lo lắng về việc đồng bộ bị ảnh hưởng bởi băng thông Internet, dưới đây là một vài lời khuyên:

    • Sử dụng tính năng Selective Sync để di chuyển các thư mục lớn vào Dropbox.com.
    • Hãy thử di chuyển qua các tập tin hoạt động đầu tiên - theo cách đó, nhóm của bạn sẽ không bỏ lỡ một nhịp. Đối với các tập tin cũ, bạn có thể di chuyển chúng vào Dropbox sau. Một số muốn đồng bộ các tài liệu qua đêm, hoặc trong những ngày cuối tuần.
    • Sử dụng ứng dụng bên thứ 3 để di chuyển dữ liệu nhanh chóng.