Chuyển dữ liệu đến tài khoản khác

Giảm thiểu gián đoạn để nhóm của bạn công việc bằng cách chuyển giao công việc của người dùng đã xoá thư mục Dropbox cho một thành viên khác trong nhóm.

Khi ai đó rời khỏi nhóm doanh Dropbox nghiệp của bạn, các quản trị viên nhóm và quản trị viên quản lý người dùng ngay lập tức có thể chuyển tài khoản của họ cho một thành viên khác trong nhóm, hoặc chờ và chuyển dữ liệu sau này.

Tất cả các thư mục và tập tin công việc của các thành viên Dropbox bị xóa sẽ đi đến người nhận mà bạn chọn. Dropbox sẽ cố gắng để giữ gìn mối liên hệ chia sẻ, vì vậy nếu các thành viên thuộc sở hữu một thư mục chia sẻ, Dropbox sẽ chuyển giao quyền sở hữu của thư mục cho người nhận.

Ngay lập tức chuyển dữ liệu của một thành viên đã xoá

Khi loại bỏ một thành viên của nhóm, bạn có thể chuyển dữ liệu của họ cho người khác nên không có công việc quan trọng nào bị bị xáo trộn.

  1. Đăng nhập Dropbox với tài khoản quản trị của bạn.
  2. Click vào Admin Console trong thanh bên trái.
  3. Trên thẻ Deleted members, nhấn vào biểu tượng bánh răng cho người mà bạn muốn xóa và lựa chọn Delete user từ menu.
  4. Trong cửa sổ hiện ra, lựa chọn là Yes để ngay lập tức chuyển các tập tin Dropbox của người dùng bị xóa cho một thành viên khác trong nhóm. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người nhận. Người nhận phải là thành viên của nhóm doanh nghiệp của bạn.
  5. Chọn xem hoặc không sử dụng tùy chọn điều khiển từ xa, sau đó nhấn Delete.

Chuyển dữ liệu từ một thành viên đã bị xóa

Chúng tôi lưu trữ các tập tin Dropbox của các thành viên ngay cả sau khi họ đã bị loại bỏ khỏi nhóm. Bạn có thể chuyển các tập tin của một thành viên bị xóa cho một thành viên khác trong nhóm bất cứ lúc nào.

  1. Đăng nhập Dropbox với tài khoản quản trị của bạn.
  2. Click vào Admin Console trong thanh bên trái.
  3. Trên thẻ Deleted members, tìm cựu thành viên sở hữu các tập tin bạn muốn chuyển.
  4. Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở bên phải của tên của thành viên, và chọn Manage files từ menu.
  5. Chọn tùy chọn Transfer to another team member.
  6. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người nhận và nhấn Submit. Người nhận phải là thành viên của nhóm Dropbox doanh nghiệp của bạn.