Camera Upload

Post date: Jun 27, 2013 1:12:31 AM

Đây là cách đơn giản để bạn sao lưu các video được thực hiện trên iPhone hoặc iPad của mình mà không cần sử dụng iTunes. Một khi tính năng Camera Upload được kích hoạt, Dropbox sẽ tự động tải lên tất cả các hình ảnh và video vào một thư mục được gọi là Camera Uploads. Nhược điểm duy nhất của tính năng này là nó dừng lại sau 10 phút làm việc và bạn phải mở Dropbox một lần nữa, nhưng dù sao thì đây vẫn là một tính năng tuyệt vời