Giá cả
Tính năng chính của Dropbox

Lưu trữ

Công nghệ đồng bộ tốt nhất

Chia sẻ dễ dàng và an toàn

Truy cập mọi lúc, mọi nơi

Mã hóa 256-bit AES/TLS

Bảo vệ dữ liệu

Lịch sử phiên bản và khôi phục tập tin

Cấp quyền chia sẻ nâng cao

Bảo vệ mật khẩu và liên kết chia sẻ

Xóa thiết bị từ xa

Yêu cầu chứng thực 2 yếu tố

Cấp phép chi tiết

Công cụ chuyển khoản

Cho phép tuân thủ HIPAA

Phê duyệt thiết bị

Quản lý di dộng doanh nghiệp (EMM)

Công cụ cộng tác và nâng cao hiểu quả

Dropbox paper

Tích hợp Microsoft Office 365

Dropbox badge

Bình luận

Nút Plus

Yêu cầu tập tin

Đồng bộ thông minh

Thư mục nhóm

Tìm kiếm toàn văn bản

Lịch sử người xem

Trưng bày

Công cụ quản trị mạnh mẽ

Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Thanh toán tập trung

Nhóm được quản lý bởi công ty

Vai trò quản trị theo cấp

Đăng nhập với tư cách người dùng

Nhật ký kiểm tra và tính năng theo dõi tệp

Đăng nhập một lần (SOS)

Mời thực hiện

Thông tin chi tiết về tên miền và tài khoản

Kiểm soát mạng

Truy cập API không giới hạn với bảo mật

Không giới hạn API với chương trình đối tác

25000 cuộc gọi API/tháng

Hỗ trợ

Hỗ trợ ưu tiên qua email

Hỗ trợ trò chuyện trực tuyến

Hỗ trợ qua điện thoại

Tích hợp và hỗ trợ phát triển

Đào tạo nâng cao cho người dùng và quản trị

Chỉ định tài khoản được giao

Dropbox Plus

150$/người dùng/năm


2TB

X

X

X

X

30 ngày

X

X

X

XX

X

X

X

X

X


XX


Dropbox Professional

240$/người dùng/năm


3TB

X

X

X

X

180 ngày

X

X

X

X

X


X

X

X

X

X

X

X


X

X

X

XX

X

Dropbox Standard

900$/Gói/5 người dùng/năm


3TB

X

X

X

X


120 ngày

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X


X

X

Dropbox Advanced

1500$/Gói/5 người dùng/năm


Không giới hạn

X

X

X

X


120 ngày

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X


X

X

Giờ làm việc