Giá cả

Tính năng chính của Dropbox 


Lưu trữ 

Công nghệ đồng bộ tốt nhất 

Chia sẻ dễ dàng và an toàn 

Truy cập mọi lúc, mọi nơi 

Mã hóa 256-bit AES/TLS 

 

Bảo vệ dữ liệu 

Lịch sử phiên bản và khôi phục tập tin 

Cấp quyền chia sẻ nâng cao 

Bảo vệ mật khẩu và liên kết chia sẻ

Xóa thiết bị từ xa 

Yêu cầu chứng thực 2 yếu tố 

Cấp phép chi tiết 

Công cụ chuyển khoản 

Cho phép tuân thủ HIPAA 

Phê duyệt thiết bị 

Quản lý di dộng doanh nghiệp (EMM) 

Công cụ cộng tác và nâng cao hiểu quả 

Dropbox paper 

Tích hợp Microsoft Office 365 

Dropbox badge 

Bình luận 

Nút Plus 

Yêu cầu tập tin 

Đồng bộ thông minh 

Thư mục nhóm 

Tìm kiếm toàn văn bản 

Lịch sử người xem 

Trưng bày 

Công cụ quản trị mạnh mẽ 

Bảng điều khiển dành cho quản trị viên 

Thanh toán tập trung 

Nhóm được quản lý bởi công ty 

Vai trò quản trị theo cấp 

Đăng nhập với tư cách người dùng 

Nhật ký kiểm tra và tính năng theo dõi tệp 

Đăng nhập một lần (SOS) 

Mời thực hiện 

Thông tin chi tiết về tên miền và tài khoản 

Kiểm soát mạng 

Truy cập API không giới hạn với bảo mật 

Không giới hạn API với chương trình đối tác 

25000 cuộc gọi API/tháng 

Hỗ trợ 

Hỗ trợ ưu tiên qua email 

Hỗ trợ trò chuyện trực tuyến 

Hỗ trợ qua điện thoại 

Tích hợp và hỗ trợ phát triển 

Đào tạo nâng cao cho người dùng và quản trị 

Chỉ định tài khoản được giao 

Dropbox

Plus 

150$/người

dùng/năm 


 

2TB

X

X

X

X

    

30 ngày

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Dropbox

Essentials

240$/người

dùng/năm 


 

3TB

X

X

X

X

 

180 ngày

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

Dropbox

Business

540$/Gói/3 người

dùng/năm 3TB

X

X

X

X

 

120 ngày

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

   

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

Dropbox

Business Plus

864$/Gói/3 người

dùng/năm Không giới hạn

X

X

X

X

 

120 ngày

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

 

X

X

Giờ làm việc