Tính năng

Làm việc ở bất cứ đâu bạn muốn!

Dropbox đồng bộ hóa công việc quan trọng của bạn trên tất cả các thiết bị của bạn. Tập tin của bạn được sao lưu và thậm chí bạn có thể quay trở lại phiên bản cũ hoặc khôi phục lại các file đã xóa. Và việc bắt đầu chưa bao giờ đơn giản hơn.

 

Nhận dữ liệu và chạy ngay lập tức

Bắt đầu lưu công việc của bạn trong Dropbox, nó sẽ tự động sao lưu và bạn có thể truy cập dữ liệu từ bất cứ nơi nào - không yêu cầu đào tạo.

Bảo đảm an toàn cho công việc của bạn

Bạn có thể chia sẻ dữ liệu một cách an toàn với nhóm của bạn, truy cập vào các phiên bản tài liệu cũ của bạn, và thậm chí khôi phục tập tin đã xóa.

Loại bỏ việc đính kèm file trong mail.

Bạn sẽ có phiên bản tài liệu mới nhất cho dù bạn đang sử dụng máy tính ở nhà, máy tính của đồng nghiệp, hoặc điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.

Quản lý nhóm của bạn

Điều hành nhóm của bạn một cách hiệu quả và kiểm soát thông tin của tổ chức với các công cụ quản lý mạnh mẽ. Thêm vào đó, Dropbox for Business cung cấp cho bạn tất cả các không gian bạn cần - loại bỏ những thiết lập phức tạp và tiết kiệm chi phí lưu trữ!

 

Giao diện điều khiển quản trị mạnh mẽ

Xem hoạt động của thành viên, các thiết bị liên quan, và các ứng dụng trong giao diện quản trị. Dễ dàng truy cập để chia sẻ điều khiển toàn bộ nhóm của bạn.

Nói tạm biệt với các máy chủ FPT

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ dung lượng lưu trữ mà doanh nghiệp của bạn cần - chia sẻ các tập tin lớn mà không lo lắng về vấn đề không gian hay bảo trì.

Bảo mật dữ liệu

Khám phá những tính năng bảo mật của chúng tôi, được thiết kế để bảo vệ thông tin của nhóm bạn và cung cấp cho bạn những công cụ bạn cần ở trong tầm kiểm soát.

Chuyển đổi công việc của bạn

Chấm dứt việc gửi tập tin qua lại bằng hình thức đính kèm file trong email. Với Dropbox for Business, bạn có thể đồng bộ hóa người trong nhóm của bạn (và công việc của họ) từ bất cứ nơi nào.

Chia sẻ liên tục

Tạo một thư mục chia sẻ với nhóm của bạn để giữ cho công việc của bạn được đồng bộ. Dễ dàng tạo ra một liên kết đến bất kỳ tài liệu hoặc thư mục khi bạn cần chia sẻ bên ngoài nhóm của bạn.

Làm việc ở bất cứ đâu

Dropbox for Business cho phép bạn cộng tác dễ dàng với các đồng nghiệp, cho dù họ đang ngồi bên cạnh bạn, hoặc cách xa nửa vòng trái đất.

Xem trước tài liệu

Sớm thôi, bạn có thể xem trước nhiều tập tin khác nhau ngay từ trình duyệt của bạn mà không cần chờ đợi để tải về toàn bộ tài liệu.