Dropbox Partner since 2023


Partner Information

Company: LV Technology Services Company Ltd

Company website: www.dropboxvn.com

Partner Type: Reseller

Nhận thêm lưu lượng miễn phí Nếu bạn thấy 2GB dung lượng lưu trữ quá nhỏ thì bạn có thể có thêm dung lượng bằng cách mời bạn bè sử dụng thông qua liên kết ...

Điểm đánh dấu yêu thích Nếu bạn muốn tải xuống một tệp vào thiết bị di động của mình, sau đó đánh dấu nó là một tệp yêu thích thì đây là ...

Tính chọn lọc đồng bộ Thay vì đồng bộ hóa mọi thứ với tất cả các thiết bị liên quan chiếm nhiều không gian và tài nguyên hệ thống, bạn có ...

Xem lịch sử hoạt động Rất đơn giản, bạn chỉ cần nhấp vào liên kết Sự kiện ở bên trái có thể nhanh chóng thấy tất cả các hoạt động đã xảy ra ...

Dropbox cho doanh nghiệp

Tải lên máy ảnh Đây là cách đơn giản để bạn sao lưu video được tạo trên iPhone hoặc iPad mà không cần sử dụng iTunes. Khi tính năng ...

Dropbox Pro

Làm việc bất kể nơi nào

Dropbox đồng bộ hóa tất cả các thiết bị của bạn- làm việc chưa bao giờ dễ dàng đến vậy.

Quản lý nhóm

Công cụ quản lý mạnh mẽ giúp bạn dễ dàng để quản lý thành viên trong nhóm và theo dõi việc sử dụng tài khoản.

Chuyển đổi công việc của bạn

Quên file đính kèm email - chia sẻ, cộng tác và đồng bộ hóa với nhóm của bạn.


Thông tin người xem trên các tệp được chia sẻ Thông tin người xem là gì? Tính năng mới này cho phép: Hiển thị những người đã được mời xem các tệp được chia sẻ Hiển thị ai đang xem tệp ...

Tích hợp mới với Microsoft để mở rộng cơ hội hợp tác Kể từ năm 2014, Dropbox đã làm việc với Microsoft để giúp người dùng đơn giản hóa cách họ làm việc. Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng thông báo ...

Cộng tác trong công việc với Dropbox Dropbox đồng bộ hóa công việc quan trọng của người dùng trên tất cả các thiết bị. Tập tin của được sao lưu và thậm chí người dùng có thể ...