Diễn đàn‎ > ‎Tin tức‎ > ‎

Lưu thư mục ngoại tuyến trên thiết bị di động

posted Dec 15, 2016, 7:19 PM by LVtech Dropbox   [ updated Dec 15, 2016, 7:23 PM ]
Các tính năng được đề cập trong bài viết này khả dụng cho Dropbox Pro, Dropbox Business và Dropbox Enterprise dành cho Android. Tính năng này sẽ sớm  khả dụng trên các thiết bị iOS.

Tạo thư mục khả dụng xem ngoại tuyến

Để xem một thư mục bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, người dùng có thể tạo thư mục khả dụng khi ngoại tuyến. Cụ thể, tạo thư mục khả dụng xem ngoại tuyến
https://docs.google.com/document/d/14VTm5Io3v66F0hdHqE0hba0kpuaCLmhaFHzfzIfl9AI/edit?usp=sharing