Diễn đàn‎ > ‎Mẹo vặt‎ > ‎

Lấy thêm lưu lượng miễn phí

posted Jun 26, 2013, 6:18 PM by LVtech Dropbox


Nếu bạn thấy 2GB dung lượng lưu trữ là quá ít thì bạn có thể nhận thêm dung lượng bằng cách mời bạn bè sử dụng thông qua đường dẫn giới thiệu của bạn. Mỗi người đăng ký qua link giới thiệu bạn sẽ nhận được 500MB dung lượng miễn phí. Bạn có thể lấy link giới thiệu của mình tại https://www.dropbox.com/referrals hoặc liên hệ với đại diện Dropbox tại Việt Nam để mua thêm dung lượng.

Comments