Diễn đàn‎ > ‎Tin tức‎ > ‎

Thông tin người xem trên các tập tin chia sẻ

posted Oct 25, 2017, 7:03 PM by LVtech Dropbox   [ updated Oct 25, 2017, 7:03 PM ]
Thông tin người xem là gì?

Tính năng mới này cho phép:

  • Cho biết ai đã được mời xem tập tin được chia sẻ

  • Cho biết ai đang xem tập tin

  • Cho biết những người trước đây đã xem (và khi nào)

Người dùng sẽ có thể xem thông tin người xem khi truy cập tập tin trên dropbox.com.

https://docs.google.com/document/d/1XUvXcPacPmQoXj1H52FVNkggCtF0T_qWLms6Uera5TA/edit?usp=sharing