Diễn đàn‎ > ‎Tin tức‎ > ‎

Điểm lại Dropbox năm 2016

posted Jan 10, 2017, 5:05 PM by LVtech Dropbox   [ updated Jan 10, 2017, 5:07 PM ]
Dropbox cung cấp giá trị bền vững với hiệu suất tốt, linh hoạt với các ứng dụng của bên thứ ba.

Điểm mạnh

  • Dropbox có thể tích hợp với hơn 100.000 ứng dụng của bên thứ ba.

Điểm yếu

  • Dropbox thiếu tính năng hỗ trợ.
https://docs.google.com/document/d/1QthLcfVSn_Tn37cY4eXfKNLQLheOTU7pAEoLF2ANZHQ/edit?usp=sharing