Diễn đàn‎ > ‎Tin tức‎ > ‎

Đảm bảo dữ liệu trên Dropbox Paper

posted Dec 21, 2016, 5:30 PM by LVtech Dropbox   [ updated Dec 21, 2016, 5:31 PM ]
Vào tháng tám, Dropbox công bố bản beta cho Dropbox Paper, một không gian làm việc linh hoạt được thiết kế để giúp các nhóm phát triển ý tưởng với nhau từ gia đoạn bắt đầu cho đến khi kết thúc.
https://docs.google.com/document/d/11SUl5nf_lq5GPI1p7Z_pZnz4VRM6gjY1OPPUofQ45es/edit?usp=sharing