Diễn đàn‎ > ‎Tin tức‎ > ‎

Giới thiệu các cải tiến AdminX và Paper

posted Dec 28, 2016, 5:25 PM by LVtech Dropbox   [ updated Dec 28, 2016, 5:27 PM ]
Khi ngày càng nhiều các nhóm sử dụng Dropbox trong công việc, quản trị viên phải luôn làm việc để bắt kịp nhanh chóng với mức độ sử dụng của người dùng. Những thách thức đang diễn ra? Cân bằng nhu cầu của mỗi nhóm để chia sẻ và cộng tác với cùng sự cần thiết phải duy trì bảo mật, kiểm soát và hiển thị
https://docs.google.com/document/d/1Yrk9N62tt6B8DIi6I5CEVBnnjOBXKPuejsjN3aoLno4/edit?usp=sharing