Diễn đàn‎ > ‎Tin tức‎ > ‎

Dropbox mới

posted Jun 14, 2019, 6:30 PM by LVtech Dropbox   [ updated Jun 14, 2019, 6:32 PM ]
Dropbox mới với nhiều công nghệ giúp hoàn thành công việc. Những việc trước đây mất nhiều thời gian và nhiều tác vụ nhỏ như việc cập nhật một ô bảng tính trở nên dễ dàng hơn.

Phải nhìn nhận rằng, những tiến bộ trong công nghệ đã tạo ra một loạt vấn đề mới. Nội dung người dùng cần thường được lưu rải rác trên nhiều ứng dụng. Hoàn thành công việc đòi hỏi phải chuyển đổi liên tục giữa các công cụ khác nhau và phối hợp công việc với nhóm nghĩa là sẽ có một núi email và các cuộc họp.

https://docs.google.com/document/d/1cDIRuiTbcyK0KjPeLny-i2V4dNdte1yjcKCR_XpHP7k/edit?usp=sharing

Comments